El  Servei d’habitatge que presta Concactiva es fomenta en tres pilars bàsics:

  • Informar i assessorar als ciutadans de la comarca en matèria d’habitatge sobre els recursos que hi destina l’Administració i com poden accedir-hi.

  • Potenciar la Borsa de lloguer social mitjançant la captació i lloguer d’habitatges a la Conca de Barberà.

  • Donem assessorament tècnic en les obres de rehabilitació dels edificis i dels habitatges i tramitem les sol·licituds de subvenció vigents en aquesta matèria.

Serveis

- Ajuts a la rehabilitació d’habitatges

- Cèdules de segona ocupació

En la situació socioeconòmica actual que s’està vivint, fa necessari seguir amb aquesta aposta per la recuperació i consolidació dels polígons industrials així com la seva diversificació per tal de crear noves empreses que puguin generar més ocupació a la comarca.

- Borsa de lloguer

La Borsa de lloguer d’habitatges és un servei que ofereix l’Oficina d’habitatge de Concactiva amb l’objectiu d’augmentar l’oferta de pisos de lloguer a preus assequibles i garantir així l’accés de la població a un habitatge digne i a un preu just.

Amb aquesta finalitat Concativa facilita a les persones propietàries de pisos buits la incorporació de seu habitatge a aquesta Borsa amb garanties de cobrament de la renda i del correcte manteniment de l’immoble.

També fem la mediació de possibles conflictes que puguin sorgir entre propietari i llogater

- Servei de tramitació d’ajuts al lloguer

Des de l’oficina d’habitatge es tramita, gestiona i aprova les diverses prestacions  econòmiques destinades al pagament del lloguer. Ens encarreguem de fer la valoració en funció dels criteris de la subvenció i la resolució final i el pagament va a càrrec de l’Agència d’Habitatge de Catalunya.