Oferta formativa per l'any 2024

Durant l’any 2024 Concactiva té previst realitzar les següents formacions:

Treballem amb eines digitals

Inici 31/01/2024

  • Comunicació i col·laboració amb eines digitals (40 hores)
  • Cerca i gestió de la informació digital (40 hores)
  • Creació de continguts digitals (40 hores)

INSCRIPCIONS OBERTES 

bjaner@concadebarbera.cat 

o al 977861338

Operacions auxiliars
d'elaboració a la indústria
alimentària + carnet de
carretó elevador

Inici 20/02/2024

 Certificat de professionalitat

300 hores + 40 hores pràctiques

 

INSCRIPCIONS OBERTES 

bjaner@concadebarbera.cat 

o al 977861338

Atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials

Inici 16/09/2024

Certificat de professionalitat

410 hores + 80 hores pràctiques

 

INSCRIPCIONS OBERTES 

bjaner@concadebarbera.cat 

o al 977861338

Operacions auxiliars de serveis administratius generals

Properament

 Certificat de professionalitat

430 hores + 40 hores pràctiques

 

INSCRIPCIONS OBERTES 

bjaner@concadebarbera.cat 

o al 977861338

Muntatge i manteniment d'instal·lacions solars fotovoltaiques

Inici 27/06/2024

 Certificat de professionalitat

430hores + 120 hores pràctiques

 

INSCRIPCIONS OBERTES 

bjaner@concadebarbera.cat 

o al 977861338

Concactiva és un centre de formació​​​ certificat amb la ISO 9001:2015 de qualitat per a la gestió d’accions formatives. Homologat, també, pel Servei d’ocupació de Catalunya; ofereix formació reglada professionalitzadora i ocupacional en àmbits relacionats amb les necessitats formatives del territori i del seu teixit empresarial.

Es gestionen programes subvencionats pel Servei d’Ocupació de Catalunya relacionats amb la formació:

FOAP – Formació​ ofertada en àrees prioritàries

Dirigit a persones en situació d’atur i demandants d’ocupació, es tracta d’accions formatives en les àrees que s’estableixen com a prioritàries especialitzades, adreçades a l’obtenció de certificats de professionalitat.

A part, també s’ofereix formació​​ de caire privat per a particulars; formació​ a mida a empreses i associacions. Concactiva està acreditada a través de la Fundació Tripartita, per oferir formació bonificada a empreses i treballadors.

Concactiva ha crescut en base a les necessitats formatives del territori, tan de la seva gent, com de les empreses de la comarca.

La missió principal és diferenciar aquesta oferta formativa vers la que ofereixen altres centres, donant un valor afegit a través dels espais i de les experiències.

El centre d’iniciatives empresarials compta amb espais de formació​ a quatre punts de la comarca, cadascun d’ells especialitzat en un sector productiu diferent del territori. Cada espai està equipat amb material innovador d’última generació; aules i tallers amb maquinària necessària per a poder oferir formació​ en sectors tant diversos com l’hostaleria, cuina, electromecànica, turisme, sector vitivinícola, indústries alimentaries, idiomes, informàtica, gestió empresarial o qualsevol especialitat que la societat i/o el teixit empresarial de la comarca demani.

La seu de Concactiva, situada a Montblanc, n’és l’espai central, on es dur a terme la gestió i l’administració i on es troba el personal encarregat del funcionament de tots els espais i de les formacions que es gestionen.

Té accessibilitat adaptada, està equipat amb wifi, zona de lleure i descans i té un sistema d’accés personalitat a tots els espais.

Les aules de formació

Amb una capacitat de fins a 40 persones, està equipada amb projector, àudio, vídeo, pissarra i cadires amb pala per poder-hi realitzar qualsevol tipus de formació transversal.

Compta amb 15 ordinadors equipats amb programari ofimàtic d’última generació. És l’espai on es realitzen les accions formatives que requereixen d’equips informàtics per al seu desenvolupament

Equipada amb taules, projector i pissarra, és l’espai destinat a fer accions formatives relacionades amb el món de la gestió empresarial, emprenedoria, recursos humans i finances.

Amb una capacitat de fins a 20 alumnes, és l’aula on es realitzen els cursos especialitzats en l’àmbit del turisme i la promoció d’espais. Compta amb equips de videoconferència i tot el material necessari per poder oferir una formació en l’àmbit turístic diferenciada de la resta d’oferta del territori.

Aquest és l’espai dels idiomes. En aquesta aula oferim un espai agradable on poder fer formació en idiomes (català, anglès, alemany, xinès…). Compta amb equips d’àudio i de vídeo que n’ajuden l’aprenentatge.

Cicle Formatiu Grau Superior Energia Renovable

Aquests estudis capaciten per efectuar la coordinació del muntatge, posada en servei i gestió de l’operació i manteniment de parcs i instal·lacions d’energia eòlica; promocionar instal·lacions; desenvolupar projectes, i gestionar i realitzar el muntatge i manteniment d’instal·lacions solars fotovoltaiques; gestionar i supervisar el muntatge i el manteniment, i realitzar l’operació i el manteniment de primer nivell en subestacions elèctriques.

La durada és de 2.000 hores distribuïdes en dos cursos acadèmics.

El cicle es porta a terme entre les instal·lacions de l’Institut Martí l’Humà i Concactiva a Montblanc.

La superació d’aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:

• Tècnic o tècnica de gestió d’operació i manteniment e  instal·lacions eòliques;
• Responsable de muntatge de parcs eòlics;
• Responsable de muntatge d’aerogeneradors;
• Especialista muntador d’aerogeneradors;
• Especialista en manteniment de parcs eòlics;
• Promotor o promotora d’instal·lacions solars;
• Projectista d’instal·lacions solars fotovoltaiques; responsable de muntatge i manteniment   d’instal·lacions solars fotovoltaiques;
• Responsable d’explotació i manteniment de petites centrals solars fotovoltaiques;
• Muntador i operador o muntadora i operadora d’instal·lacions solars fotovoltaiques;
• Encarregat o encarregada de muntatge de subestacions elèctriques d’instal·lacions eòliques i fotovoltaiques;
• Encarregat o encarregada de manteniment de subestacions elèctriques d’instal·lacions eòliques i
 fotovoltaiques;
• Operador i mantenidor o operadora i mantenidora de subestacions elèctriques d’instal·lacions   eòliques i fotovoltaiques 

Per més informació, contacta amb:

axifre@concadebarbera.cat

institut@iesmartilhuma.org 

Formació als vivers agroalimentaris – obradors compartits

Viver de Celleristes de la Conca de Barberà

És un espai pioner de suport a l’emprenedoria del món vitivinícola amb referència a nivell mundial. Està ubicat a Barberà de la Conca, a pocs quilòmetres de l’espai de gestió del centre.

Concebut com un espai de suport a la creació d’empreses del món del vi i de millora tant de la seva qualitat com del posicionament dels vins de la comarca al mercat.

També és un centre de formació​ i investigació del món del vi, que compta amb 3 aules per a poder desenvolupar formacions en el sector de l’enologia, elaboracions de vins i licors, degustacions de vins, investigacions enològiques, enotècniques, etc.

Tallers de l’I.E.S Martí l’humà

És l’últim espai gestionat des de Concactiva, per tal de poder realitzar formació​ en l`àmbit de l’electricitat, electrònica, soldadura, mecànica, electromecànica, robòtica, manteniment industrial, hidràulica…. Aquest espai compta amb 3 tallers equipats amb totes les eines necessàries per poder formar persones adaptades a les necessitats de les empreses.

Espai Cuina

Es troba adjunt al centre d’iniciatives empresarials de la Conca de Barberà. Aquest espai està destinat a fer formació​ al sector de l’hostaleria, cuina, pastisseria, fleca… a les indústries alimentàries en general. Compta una zona de distribució propis de la formació:

FORMACIÓ DUAL

Des de Concactiva s’ha impulsat la col·laboració entre els instituts de la comarca i les empreses per tal d’implementar la formació​ dual a les empreses.

AULA MENTOR

Concactiva disposa d’una Aula Mentor. És un projecte de formació a través d’Internet, obert i flexible, del Ministeri d’Educació i Formació Professional que permet ampliar i millorar competències personals i professionals. Els cursos són en castellà.

Aquests cursos van dirigits a persones de més de 18 anys que sàpiguen fer servir les eines informàtiques. Segons el curs és necessari tenir coneixements previs.

Els cursos

Informació i matrícula

Per a més informació sobre cursos i procediment de matrícula, et pots adreçar a: concactiva@concadebarbera.cat

instalacio-7-espai-cuina