logo-acecb

ACECB

L'agència Comarcal de l'Energia de La Conca de Barberà

Des de la Conselleria de Sostenibilitat, Paisatge i Agricultura del Consell Comarcal de la Conca de Barberà es va constituir al Març de l’any 2020 l’Agència Comarcal de l’Energia de la Conca de Barberà (ACECB), per a potenciar la millora de polítiques d’estalvi i eficiència energètica així com donar suport a la gestió energètica dels ajuntaments i demés entitats, implementant l’eficiència energètica, l’ús racional de l’energia, la promoció de les energies renovables i la gestió per la vessant més social de la creació de la taula de pobresa energètica.

L’objectiu de l’ACECB és la implantació de les energies renovables d’una manera racional, i el benefici econòmic i mediambiental dels ajuntaments acollits, i per tant, dels ciutadans.

Desenvolupament estratègic de l’Agència

Eficiència energètica municipal, que passa per l’ajust dels consums i les contractacions en els comptadors municipals. Incentivar i acompanyar els municipis en el canvi cap a comercialitzadores d’energia neta certificades.

Aconseguida la màxima eficiència en els consums i aconsellar sobre el canvi de generadors més eficients i d’energia renovable. Canviar calderes de gas o gasoil a biomassa sempre que sigui possible. També incorporar panells solars fotovoltaics en instal·lacions municipals començant per les que tenen un consum diari i acabant per les que tenen un consum més esporàdic.

Un cop aconseguits tots els passos pretèrits i sense l’obligatorietat de fer aquests passos per aquest ordre. Passarem a la fase on potenciar la implantació de les energies renovables per part dels ajuntaments. En aquest pas l’ACECB ha de poder oferir projectes als ajuntaments en aquest sentit. De la mateixa manera ajudar als ajuntaments en la creació de societats mixtes en forma de cooperatives energètiques, comunitats o consorcis público-privats destinats a la implantació de les energies renovables.

Establiment d’un protocol i pla de pobresa energètica al territori.

Sensibilitzar i formar la població vers les energies renovables transversalment i fonamentalment des de l’escola com a motor del canvi.

Impulsar instal·lacions públiques pilot amb energies renovables amb la voluntat de ser exemples a seguir.

Dinamitzar per aconseguir un pacte d’alcaldes a la Conca de Barberà per poder disposar d’una estratègia conjunta i pactada davant projectes externs de instal·lacions d’energies renovables amb elevats graus d’impacte a la comarca.

Afavorir taules de diàleg per a consensuar la transició energètica a la comarca cap a la sobirania energètica.