logo-concactiva

Concactiva

Centre d'iniciatives empresarials de la Conca de Barberà

CONCACTIVA és la marca de l’Organisme Autònom de Desenvolupament de la Conca de Barberà. L’OAD és de caràcter administratiu, creat pel Consell Comarcal de la Conca de Barberà, té personalitat jurídica pròpia i plena capacitat per al compliment dels seus fins.

L’Organisme Autònom té com a finalitat la promoció del desenvolupament econòmic, ocupacional i social de la Conca de Barberà, inclosa la canalització i gestió de les ajudes procedents de diferents administracions, basant-se principalment en el desplegament de l’economia productiva a través del desenvolupament i la diversificació de l’activitat econòmica, mitjançant el suport a tots els sectors.

Concactiva posa a disposició d’emprenedors i empresaris el Viver d’Empreses, un espai modern i innovador, destinat a la ubicació temporal de noves empreses i d’empreses consolidades que desenvolupin la seva activitat a la Conca de Barberà. La finalitat del Viver d’Empreses no és altra que la de facilitar la posada en marxa i la implantació de noves empreses en l’àmbit territorial de la Conca de Barberà i com a punt de trobada de totes les empreses i activitats econòmiques de la comarca.

Concactiva
Edifici principal
Concactiva
Interior
Concactiva
Interior
Previous
Next

Serveis de Concactiva

Treballem per la dinamització econòmica i rural de la Conca de Barberà. Emprenedoria, Ocupació, Innovació, Empresa, Viverisme, Territori, Habitatge, Formació.

Lloguer d’espais per a la creació i consolidació d’empreses

Sala de treball compartit per a nous emprenedors

Quatre espais diferents per trobar el més adequat