Assessorament i formació
Lloguer d'espais i maquinària
Promoció i difusió
Seguiment i control
Previous
Next

Serveis del Viver de Celleristes

El primer viver del sector que es centra amb aquells joves emprenedors que volen crear una empresa vitivinícola

Des del Viver, posem a disposició tota la instal·lació i maquinària per iniciar l’activitat empresarial enològica pròpia, i així crear noves empreses elaboradores de vins de qualitat.

Llistat de serveis

Serveis que ofereix el Viver de Celleristes

Informació, assessorament i formació empresarial als emprenedors i a les empreses allotjades

Des del primer moment els emprenedors que s’han interessat són informats i assessorats pels tècnics en creació d’empreses de Concactiva per tal que elaborin un pla d’empresa i estudi de viabilitat que analitzi en profunditat tots els aspectes de la iniciativa (clients, competència, ubicació, inversió a realitzar…). Concactiva també és l’encarregada de programar càpsules formatives, jornades i accions de promoció per dotar a les empreses de més eines i incrementar la seva competitivitat.

Accions de difusió per donar a conèixer les iniciatives empresarials

Els Celleristes estan treballant en la promoció dels seus productes mitjançant la publicitat i la venda a través de la xarxa d’internet. La producció d’alguns vins ecològics permet la difusió del producte en portals i blogs especialitzats en cultura ecològica i producció artesana. Totes aquestes actuacions no només contribueixen al desenvolupament personal, sinó que també contribueixen a la dinamització i estimulació de l’economia a nivell local i comarcal.

Seguiment del projecte empresarial

El Viver compta amb una persona encarregada de les tasques de bodeguer i assessorament puntual als celleristes en temes de producció, utilització i manteniment dels recursos disponibles. Aquesta persona amb titulació d’enòleg garanteix alhora una correcta manipulació del vi i un impecable estat de neteja i conservació del celler en general per tal de mantenir unes instal·lacions màximament higienitzades. Una altra de les tasques que duu a terme és la de coordinar els celleristes en èpoques d’acumulació de tasques com l’època de la verema.

Cessió de les instal·lacions i infraestructures per la realització del procés d’elaboració

L’establiment s’està equipant al màxim per evitar que l’emprenedor hagi de fer front a la inversió en equips i maquinària durant el temps que forma part de l’entitat. Per tant, el Viver no es limita a oferir un espai lliure als emprenedors, sinó que a més ofereix totes les instal·lacions tècniques necessàries pel procés de vinificació. Aquesta fórmula adaptada suposa compartir la majoria dels equips entre els emprenedors que formin el viver i establir una sèrie de normes que en garanteixin el bon ús i la seva continuïtat.