logo-baseactiva

BaseActiva

Al muncipi de Santa Coloma de Queralt s’hi troba l’Obrador de cerveses artesanes Baseactiva. Un nou espai creat l’any 2020 amb l’objectiu d’impulsar iniciatives emprenedores al voltant de l’elaboració de cervesa artesanal de qualitat que tanta projecció té actualment.

Ens trobem en un territori amb grans extensions de cereal i on s’han detectat necessitats d’impuls a la diversificació econòmica i amb interès per l’elaboració d’aquest tipus de producte.
Concactiva i l’Ajuntament de Santa Coloma de Queralt han impulsat la creació d’aquest nou espai perquè persones emprenedores puguin utilitzar aquest centre i la maquinària per experimentar, elaborar i vendre les cerveses que si elaboraran.

La incertesa inicial i les importants inversions necessàries per fer un obrador frenen molts projectes empresarials. L’Obrador vol ser un espai catalitzador i facilitador perquè durant un determinat període de temps, les persones puguin emprendre amb acompanyament i minimitzat riscos.

L’assessorament empresarial i especialitzat en elaboració de cervesa artesana de qualitat volen ser un punt fort per garantir iniciatives futures que generin ocupació i valor afegit al territori.

Previous
Next

Serveis de BaseActiva

Adreçat a emprenedors i empreses que vulguin desenvolupar un projecte empresarial d’elaboració de cervesa de qualitat.

Informació, assessorament i formació empresarial als emprenedors i a les empreses allotjades.

Cessió de les instal·lacions i infraestructures per la realització del procés d’elaboració.

Accions de difusió per donar a conèixer les iniciatives empresarials.

Seguiment del projecte empresarial per a la seva consolidació.

Instal·lacions de BaseActiva

Viveristes de BaseActiva